Novi silosi i sušara

Na našoj lokaciji u Gundincima, otvoren je novi pogon za čišćenje, sušenje i skladištenje žitarica i uljarica.

Ova investicija predstavlja novi iskorak u našem poslovanju, da bi sebi i našim kooperantima omogućili

kvalitetniju uslugu.

Novi pogon je opremljen suvremenim tehnologijama upravljanja silosa i sušarom.
Sušara je proizvod renomiranog Njemačkog proizvođača Stela , a silosi i pripadajuća

oprema Slovenskog proizvođača Mlinostroj.

Opremljeni smo najkvalitetnijim softverima i opremom za pročišćavanje, skladištenje i sušenje 

žitarica i uljarica.

 

 

Kapacitet silosa je sa podnim skladištem je preko 7.000t .