• Početna >
  • Novost >
  • Unapređenje poslovanja proširenjem kapaciteta ulaganjem u tehnologijsku opremu

Unapređenje poslovanja proširenjem kapaciteta ulaganjem u tehnologijsku opremu

„Unapređenje poslovanja proširenjem kapaciteta

ulaganjem u tehnologijsku opremu“

jedinstvene referentne oznake: KK.03.2.1.05.0367

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta - Unapređenje poslovanja proširenjem kapaciteta ulaganjem u tehnologijsku opremu

Kratki opis projekta - Poslovanje RURIS d.o.o. prati pozitivan trend rasta poslovanja poduzeća. Plan daljnjeg razvoja se temelji na dugogodišnjem iskustvu, kvaliteti proizvoda i konstantnim ulaganjem u modernizaciju poslovnog procesa, te u edukaciju kadra i prihvaćanju novih tržišnih potreba. Povećanjem produktivnosti poslovanja, a u isto vrijeme smanjivanjem troškova održavanja, potrošnje energenata i manualnog rada, predmetnim ulaganjem modernizaciju tehnoloških postupaka i u nove suvremene strojeve se osigurava dodatna konkurentska prednost i mogućnost konkuriranja na novim tržištima i povećanja izvoza. Izvrsna mikro i makro lokacija također imaju pozitivan učinak na

razvojne mogućnosti poslovanja obzirom na izvrsnu prometnu povezanost i blizinu graničnih prijelaza sa susjednim zemljama. Nastavno na navedeno, možemo očekivati da će poduzeće RURIS d.o.o. nastaviti uspješno poslovanje s potencijalom rasta na domaćem i inozemnom tržištu.

 

Poduzeće RURIS d.o.o. u budućnosti planira ulaganje u informatizaciju poslovanja poduzeća uvezujući sve poslovnice u jedinstveni informacijski sustav što će omogućiti dodatno povećanje produktivnosti s ciljem smanjenja troškova što će poduzeću omogućiti kreiranje konkurentnijih cijena na tržištu i poboljšanu konkurentnost s naglaskom povećanja izvoznih aktivnosti. Održivost projekta vidljiva je iz rastuće poslovne aktivnosti poduzeća RURIS d.o.o. te dobrom tržišnom pozicijom. Osim toga tehnološkom nadogradnjom tvrtka će dodatno ojačati na tržištu i povećati konkurentnost poduzeća. Održivost projekta osigurati će se kroz veći obrtaj roba kroz poslovanje. Sve navedeno će rezultirati znatno boljom razinom uspješnosti već uspješnog poslovanja i jačim imidžom tvrtke u trgovinskom sektoru uz nova zapošljavanja i povećanje prihoda što će osigurati dugoročnu dobrobit tvrtki, zajednici i gospodarstvu. U budućem poslovanju, a sukladno rastu prihoda, planira se povećanje izdataka za promidžbu poduzeća i proizvoda proizvodnje ulaganjem u marketinške aktivnosti ponajviše internetskom promocijom zbog najboljeg omjera uloženog i dobivenog, veće mogućnosti segmentacije tržišta, te u nastavak edukacije i osposobljavanja djelatnika za usvajanje novih znanja i vještina u skladu s uvođenjem novih tehnologijskih rješenja u skladu s napretkom i zahtjevima tržišta. Operativni i materijalni troškovi će se financirati iz tekućeg poslovanja poduzeća. Potencijalna veća infrastrukturna ulaganja ili ulaganja u opremu će se financirati kreditom banke uz moguću kombinaciju korištenja sredstava iz fondova EU u cilju osiguranja daljnjeg razvoja poduzeća u bližoj i daljoj budućnosti.

 

Ciljevi projekta 

Opći cilj projekta je doprinos razvoju MSP-a u trgovinskom i kooperacijskom sektoru povećanjem konkurentnosti, odnosno poticanjem pametnog i održivog rasta gospodarstva unaprjeđenjem tehnoloških postupaka. Specifični cilj projekta je reorganizacija tehnologijskih postupaka s ciljem povećanja produktivnosti ulaganjem u rekonstrukciju poslovnih objekata i nabavku opreme s rezultatom povećanja

prihoda, prihoda od izvoza i zaposlenih.

 

Očekivani rezultati projekta - Provođenje aktivnosti projekta i sinergijski utjecaj na unaprjeđenje poslovnih procesa dovesti će do povećanja otvorenih radnih mjesta za 33%, povećanjem prihoda od prodaje za 29%, povećanja prihoda od izvoza za 31%.

 

Ukupna vrijednost projekta - 2.697.656,40 kn 
Prihvatljivi troškovi - 2.697.656,40 kn 
EU sufinanciranje projekta - 1.248.318,64 kn 
Razdoblje provedbe projekta - 12-2017. do 10-2018. 
Kontakt osoba za više informacija - Tanja Bilić, ruris@vk.t-com.hr, +385 32 838 901


Više informacija na;
https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/unapre-enje-poslovanja-pro-irenjem-kapaciteta-ulaganjem-u-tehnologijsku-opremu/

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/unapre-enje-poslovanja-pro-irenjem-kapaciteta-ulaganjem-u-tehnologijsku-opremu-2/

 

Strukturni Fondovi